Το  Alexander Technique Center Athens (ATCA) προσφέρει ένα τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει διάρκεια 10 μηνών με τρίωρη καθημερινή φοίτηση.

Το ATCA λειτουργεί υπό την έγκριση, τους όρους και την πιστοποίηση της Society of Teachers of the  Alexander Technique (STAT).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ATCA περιλαμβάνει 1600 ώρες παρακολούθησης και το 80%  των μαθημάτων αποτελεί πρακτική εργασία στην Τεχνική Alexander).

Το μάθημα προσδιορίζεται σε αναλογία μαθητών / δασκάλου 5 : 1

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 έως 13:00.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος διαιρείται  σε τρία τρίμηνα και περιλαμβάνει 36 εβδομάδες μαθημάτων.

α τρίμηνο : Σεπτέμβριος -  Δεκέμβριος

β τρίμηνο :  Ιανουάριος – Απρίλιος

γ τρίμηνο : Μάιος -  Ιούλιος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Το ακαδημαϊκό έτος απαρτίζεται από τρία τρίμηνα και κάθε τρίμηνο ακολουθεί μια τακτική  διαδοχή έξι εβδομάδων μαθημάτων και μιας εβδομάδας παύσης , και έπειτα έξι εβδομάδων μαθημάτων και δύο εβδομάδων παύσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Use of the Self (η καλλιέργεια του εαυτού)

  Hands-on (άγγιγμα των χεριών)

  Κατανόηση και Ερμηνεία της Τεχνικής Alexander (θεωρητική προσέγγιση της ΤA)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00 - 11:00 Καλλιέργεια του εαυτού (Use of the Self)   

11:00 - 11:30  Άγγιγμα των χεριών (Hands on)

11:30 - 12:00 Directed Activity

12:00 - 12:40 Διάλειμμα + Θεωρία

12:40 - 13:00  Άγγιγμα των χεριών (Hands on)

Μία ημέρα την εβδομάδα 12:00 - 13:00 Διάλειμμα + Ανατομία / Βιωματική Ανατομία

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το ετήσιο κόστος των σπουδών ανέρχεται στα 4.800 ευρώ, πληρωτέο σε 12 μηνιαίες δόσεις των 400 ευρώ.

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα του ATCA είναι πιστοποιημένοι Δάσκαλοι ΤA από την Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT).

64-facebook 

64-instagram