texniki-alexander-programmata-spoudisΤο Alexander Technique Center Athens (ATCA) προσφέρει ένα τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης, που λειτουργεί υπό τους όρους και την πιστοποίηση της Society of Teachers of the Alexander Technique.  (Η STAT ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1958. Ένας από τους βασικούς στόχους τoυ, είναι να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο σπουδών και να προάγει το επίπεδο της κατάρτισης των Δασκάλων Τεχνικής Alexander ανά  τον κόσμο και να πιστοποιεί σχολές εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.stat.org.uk)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν την τέχνη και τη δεξιότητα της Τεχνικής Αlexander (TA) μέσα από την καλλιέργεια του εαυτού (Use of the Self), και να γίνουν Δάσκαλοι της Τεχνικής Alexander .

Οι σπουδαστές  που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα του ATCA θα είναι πιστοποιημένοι  για να διδάξουν την Τεχνική Alexander στο ευρύ κοινό και θα γίνονται δεκτοί ως πλήρη μέλη της STAT.

ΑΞΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΗΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές που αναπτύσσει ο Frederick Matthias Alexander στα τέσσερα βιβλία του :  “Man’s Supreme Inheritance” (1910), “Constructive Conscious Control of the Individual” (1923), “The Use of the Self” (1932), and “Universal Constant in Living’ (1942).

Κατά τη διάρκεια της σπουδής  διερευνούνται τρεις θεματικές ενότητες – άξονες διδασκαλίας:

Α. Use of the Self ( καλλιέργεια του εαυτού)

Β. Hands-on ( άγγιγμα των χεριών )

Γ. Κατανόηση και Ερμηνεία της Τεχνικής Alexander (θεωρητική προσέγγιση της τεχνικής)

 

Α. Use of the Self ( καλλιέργεια του εαυτού)

Ο όρος Use of the Self  αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αξιοποιούμε τον εαυτό μας σαν ενιαίο ψυχοσωματικό σύνολο στις διάφορες όψεις και εκφάνσεις του.

Η  συνειδητή αξιοποίηση και διαχείριση του εαυτού είναι η προϋπόθεση για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διδασκαλία της Τεχνικής Alexander

Συνεχής  εργασία και έρευνα των σπουδαστών για τη διεύρυνση της συνειδητότητας, την ευαισθητοποίηση της κιναισθητικής αντίληψης και την ενσωμάτωσή τους σταδιακά  μέσα στην καθημερινότητα  όπως και σε πιο εξειδικευμένες δραστηριότητες.

 

Directed Activities  ( Kατευθυνόμενες Δραστηριότητες ) 

α. Απλές καθημερινές κινήσεις

β. Positions of mechanical advantage: Monkey, Lunge, Hands on the Βack of the Chair, Squatting, Lying down, On Toes

γ. Procedures : Table Work, Chair Work, Whispered Ah, Monkey, Lunge, Hands on the Back of the Chair, Squatting, Lying down, On Toes, Wall Work, Saddle Work

δ. Εξελικτική Κίνηση

ε. Dart Procedures

στ. Εξερεύνηση της φωνής

ζ. Εξερεύνηση της κίνησης και αυτοσχεδιασμός

η. Βιωματική ανατομία

θ. Παιχνίδια : Κινητικά / Σωματικά / Με Υλικά / Διαδραστικά / Ρητορικά / Ρόλων / Performance

 

B. Hands on ( Άγγιγμα των χεριών ) 

Οι  δάσκαλοι της Τεχνικής Alexander μέσω μιας εξειδικευμένης χρήσης των χεριών τους,  προλαμβάνουν τις αντιδράσεις περιττής  έντασης, διευκολύνουν τη φυσική ισορροπία και οδηγούν τους μαθητές σε μια νέα εμπειρία ύπαρξης και κίνησης.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω αυτής της δεξιοτεχνίας, οι δάσκαλοι της Τεχνικής Alexander μπορούν να επικοινωνούν – ακούνε και μιλάνε - μέσω των χεριών ,  να μεταφέρουν τις αρχές της Τεχνικής Alexander.  για να διευκολύνουν την  επανεκπαίδευση του νευρομυικού συστήματος των μαθητών.

Οι σπουδαστές διδάσκονται αυτή την δεξιοτεχνία στα τρία χρόνια της σπουδής  μέσα από διαρκή καθοδήγηση και  εποπτεία. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η κιναισθητική αντίληψη και η συνειδητότητα του εαυτού, και εκλεπτύνεται η τέχνη των χεριών τους.

 

Γ.  Κατανόηση και Ερμηνεία της ΤΑ

α. Θεωρία

Μελέτη  της ζωής  του F.M. Alexander, των ανακαλύψεων, και των εννοιών του συνολικού του έργου.

* Το συγγραφικό έργο του F.M. Alexander

* Σημαντικά βιβλία δασκάλων ΤA

* Σχετική βιβλιογραφία, κείμενα και άρθρα

β. Ανατομία

* Βασικές γνώσεις σχετικά με τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος

* Ανατομία της κίνησης. Βασική μυοσκελετική ανατομία που εξετάζει την ισορροπία και  την κίνηση μας πάνω στη γη. Support / Suspension System

* Ανατομία  του μηχανισμού της φωνής.  Δομή, μύες και λειτουργία του λαιμού, της γνάθου, της γλώσσας, των χειλιών.

* Βασική παθολογία του νευρομυοσκελετικού συστήματος

* Σχετικά θέματα . Έρευνα ΤA και Υγεία 

γ. Παιδαγωγικά

* Βασικές γνώσεις για σύγχρονες προσεγγίσεις μάθησης. Συγκριτική μελέτη με την Τεχνική Alexander

* Σχεδιασμός του μαθήματος:  Ατομικό / Ομαδικό / Εισαγωγική ομιλία / Ιδιαίτερη Ομάδα

ΤA  στη Μουσική, στο Θέατρο, στον Χορό

ΤA  στην Υγεία και στην Ευζωία

ΤA  στην Εκπαίδευση

ΤA  στον Αθλητισμό

δ. Επαγγελματική ανάπτυξη

* Κατανόηση του κώδικα δεοντολογίας και της επαγγελματικής συμπεριφοράς όπως καθορίζονται από τους διεθνείς αναγνωρισμένους Συλλόγους Δασκάλων ΤA

* Αναγνώριση  της αξίας της  διαρκούς επαγγελματικής εξέλιξης.

Φόρμες  διδασκαλίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Ατομικά, μικρές ομάδες, ολόκληρη ομάδα

Με τη μορφή πρακτικής εξερεύνησης, διαλέξεων,  αναγνώσεων, συζητήσεων

Δια μέσω  προφορικών οδηγιών, εξειδικευμένου αγγίγματος και εποπτικού υλικού διδασκαλίας                                                            

Σε όλη τη διάρκεια της σπουδής η αναλογία μαθητών / δασκάλου είναι 5 : 1

64-facebook 

64-instagram