Η σπουδή της Τεχνικής Alexander (ΤΑ) είναι μια διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού, ένα ταξίδι  στην αυτογνωσία, στη συνειδητότητα, και στην αυτοέκφραση. Οι σπουδαστές μαθαίνουν για την κίνησή τους: την κίνηση του σώματος τους, την μεταβολή των σκέψεών και των συναισθημάτων τους. Μαθαίνουν τι αναστέλλει τη φυσική λειτουργία του οργανισμού, την ελευθερία της έκφρασης και τη δημιουργικότητά τους. Η σπουδή αυτή οδηγεί σε μια προσωπική μεταμόρφωση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την διδασκαλία της Τεχνικής Alexander.

Ποια είναι η τέχνη της διδασκαλίας;

Ποιο είναι το περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας;

Ποια είναι η ισορροπία μεταξύ:

  • ελευθερίας και καθορισμού ορίων;
  • μάθησης και διδασκαλίας;
  • καθοδήγησης και δεκτικότητας;
  • δομής και έμπνευσης της στιγμής;

Το Κέντρο ATCA είναι ένας δομημένος χώρος,  εμπιστοσύνης, ανοιχτότητας και αμοιβαίου σεβασμού όπου κάθε σπουδαστής μπορεί να πειραματιστεί, να παρατηρήσει, να μοιραστεί με τους άλλους , να δει και να ιδωθεί, να ακούσει και να ακουστεί. Στο Κέντρο αυτό, καλλιεργείται η συνειδητότητα – ενός ευρύτερου φάσματος - της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δημιουργούνται σχέσεις ενσυναίσθησης  και οι σπουδαστές υποστηρίζονται χωρίς διακρίσεις για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Στην καθημερινή διδασκαλία, η δομή του μαθήματος βασίζεται σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο που διαμορφώνεται από την δυναμική σχέση μεταξύ των Σπουδαστών, των Διδασκάλων και του Περιεχομένου της Σπουδής.

Στη μαθησιακή διαδικασία, οι Σπουδαστές είναι ενεργοί και βρίσκονται σε μια δυναμική σχέση με τον εαυτό τους, τα άλλα μέλη της ομάδας -  σπουδαστές και δασκάλους - καθώς και  με το περιεχόμενο της σπουδής . Η διαδικασία - βαθειά προσωπική - συντελείται μέσα σ’ ένα σύνολο.

Oι Δάσκαλοι λειτουργούν ως καθρέφτες, ενθαρρύνουν, και υποστηρίζουν τη δημιουργική διαδικασία των σπουδαστών καλλιεργώντας την αυτογνωσία.

Το Περιεχόμενο της σπουδής οδηγεί στο βίωμα, την κατανόηση και την ενσωμάτωση των βασικών αρχών της Τεχνικής Alexander.

Η ίδια η Τεχνική Alexander προωθεί την αποτελεσματική μάθηση καθώς συγκροτείται μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται με ευελιξία. Υπό αυτήν την έννοια η σπουδή,  από τη μία δομείται πάνω σε αρχές, από την άλλη γίνεται με τρόπο που επιτρέπει ελαστικότητα, παιχνίδι και ελευθερία.

Τι αλλάζει στην ποιότητα της κίνησης όταν η σπονδυλική στήλη εκτείνεται, το κεφάλι αιωρείται ελεύθερο πάνω στην κορυφή της και τα πόδια στηρίζονται αβίαστα στη γη;

Ποιες ιδιότητες αναδύονται καθώς αφαιρούνται οι συνήθειες και οι αυτοματισμοί από τις σκέψεις , τα λόγια και τις πράξεις;

Η τέχνη της διδασκαλίας και μάθησης της Τεχνικής Alexander, αποτελεί μια διαρκή έρευνα  στα παραπάνω ερωτήματα. Από την  καλλιέργεια του εαυτού (Use of the Self), οδηγεί στην καλλιέργεια του εαυτού μέσα στην καθημερινή ζωή και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος.

Καθώς αυτή η διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας ξεδιπλώνεται στον χώρο και τον χρόνο, η διάκριση μεταξύ δασκάλου και σπουδαστή λύεται. Σχηματίζεται ένα σύστημα ομόκεντρων κύκλων, όπου στο κέντρο βρίσκεται η καλλιέργεια  του εαυτού,  η οποία γεννά το ήθος και τη φιλοσοφία του Κέντρου ATCA : ενός Κέντρου μέσα στο όποιο κάποιος θα επιθυμεί να ζει,  να μαθαίνει, να κινείται,  να διδάσκει και ν αναπνέει.

64-facebook 

64-instagram