Το εκπαιδευτικό έτος 2021 - 2022 στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ALEXANDER TECHNIQUE ATHENS (ATCA) θα ξεκινήσει στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει.

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες.

64-facebook  64-twitter