Το εκπαιδευτικό έτος 2023 - 2024 στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ALEXANDER TECHNIQUE ATHENS (ATCA) θα ξεκινήσει στις 25 Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει.

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες.

64-facebook 

64-instagram