Το εκπαιδευτικό έτος 2022 - 2023 στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ALEXANDER TECHNIQUE ATHENS (ATCA) θα ξεκινήσει στις 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει.

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες.

64-facebook  64-twitter